Likvidace odpadu

Stavíte či rekonstrujete dům a zbyl po Vaší činnosti odpad a nevíte kam s ním? Že si nemůžeme s odpadem dělat co chceme nám ukládá zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb). Každý z nás musí nakládat s odpadem v souladu s tímto zákonem. Odvoz odpadu mohou provádět pouze firmy, které mají potřebné povolení. Naší specializací je odvoz stavebního odpadu a máme potřebné povolení. Odvoz odpadu a stavební suti je naší běžnou záležitostí, odpad odvezeme rychle a spolehlivě, aby Vaše stavební činnost mohla dále pokračovat a stavba se zbytečně neprotahovala.

Nabízíme odvoz odpadu v Pardubicích a okolí :


Zajistíme odvoz odpadu a různé sutě ze stavební činnosti, skladových areálů a jiných prostorů.

Odvoz odpadu v Pardubicích a okolí:

Odvoz sutě a zeminy; dovoz stavebního materiálu (štěrku, betonu, písku); zpracování odpadulikvidace suti. Zajistíme odvoz odpadu a různé sutě ze stavební činnosti, skladových areálů a jiných prostorů. Odvoz odpadu a suti provádíme pomocí kontejnerů na stavební odpad. Kontejner Samozřejmostí je i naložení kontejneru.

Co je stavební odpad?

Stavebním odpadem se rozumí materiál vzniklý demolicí nebo přestavbou domů, případně užitkových či průmyslových objektů. Vzniká při stavební činnosti např. : zbytky cihel a omítky; kusy betonu; zemina; kamení a písek; střešní tašky; směsná stavební suť. Jedná se o všechen zbytkový materiál po bourání, odpad po výstavbě či přestavbě. Disponujeme technikou, kterou jsme schopni plně pokrýt jakýkoliv požadavek na odvoz odpadu od našich zákazníků.

Odvoz a likvidace

Odvoz odpadu sebou přináší i jeho likvidaci. Postaráme se kompletně o Váš stavební odpad včetně jeho likvidace. Kontejnery přistavíme i naložíme kdykoliv, kdy budete potřebovat. Veškerý odvoz odpadu, které přebíráme od zákazníků likvidujeme dle zákona o odpadech, včetně všech jeho vyhlášek. Provádíme likvidaci stavebního odpadu jako je suť, zdivo, omítka, kamení, beton, zemina nebo střešní tašky. Materiál roztřídíme a odstraníme z něj vše, co tam nepatří.

Do stavebního odpadu nepatří :

  • Sklo

  • Plast

  • Igelit

  • Asfalt

  • Polystyrén

  • Směsný komunální odpad a mnoho dalších materiálů z umělé hmoty.

  • Likvidujeme pouze čistý stavební materiál bez umělých příměsí.